NOAHH | NOAHH Masterplan Renkum
In the design of the masterplan 3B4 for the new MFC, school and sports we build on the existing qualities of the landscape. We hark back to the original allotment form that is visible in the house lots north of the location. The houses here are positioned diagonal to the Hogenkampseweg in east-west direction. In this direction are also the existing tennis courts. The remaining major existing landscape structure will be embedded seamlessly in the new structure plan.
NOAHH, Network Oriented Architecture, Patrick Fransen, Renkum
17124
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17124,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Masterplan Campus for sport and education, Renkum (NL)

About This Project

In the design of the campus masterplan for the new MFC Doelum, school and exterior sports we build on the existing qualities of the landscape. We hark back to the original allotment form that is visible in the house lots north of the location. The houses here are positioned diagonal to the Hogenkampseweg in east-west direction. In this direction are also the existing tennis courts. The remaining major existing landscape structure will be embedded seamlessly in the new structure plan.

The area currently separates rather the surrounding neighbourhoods from each other that it forms a connecting link. Therefore we project a grid of paths on the site. Three main axes – arising on the original allotment structure – form the basis of this grid in which cross-connections are made. These interconnections provide a natural accesible area for slow traffic and pedestrians. The new path structure offers residents the opportunity to enter the area freely. The grid distinguishes three “green rooms / development fields”, each with their own identity and provides a framework for integration of existing green rooms, such as the tennis courts and the wadi, but also provides a framework for new build features on the site.

In de opzet van het campus structuurplan voor de nieuwe MFC Doelum, brede-school en sportterreinen wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten van het landschap. We grijpen terug op de oorspronkelijke verkavelingsvorm die zichtbaar is in de woningkavels ten noorden van de locatie. De woningen liggen hier diagonaal aan de Hogenkampseweg in oostwestelijke richting. In deze richting liggen ook de bestaande tennisvelden. De nog aanwezige belangrijke aanwezige landschappelijke structuur wordt op deze manier naadloos ingebed in het nieuwe structuurplan.

Het gebied is momenteel slecht doorwaadbaar, het scheidt eerder de omliggende buurten van elkaar dan dat ze een verbindende schakel vormt. Daarom projecteren wij een grid van verbindingen over de locatie. Drie hoofdassen – voortkomend op de oorspronkelijke verkavelingsstructuur – vormen de basis van dit grid waartussen dwarsverbindingen worden gelegd. Deze verbindingen zorgen voor een vanzelfsprekende doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer en voetgangers. De nieuwe padenstructuur biedt de omwonenden de mogelijkheid het gebied vrij te betreden. Het grid onderscheid drie “groene kamers/ontwikkelingsvelden” met ieder hun eigen identiteit en geeft houvast voor inpassing van de bestaande groene kamers, zoals de tennisbanen en de wadi, maar biedt tegelijkertijd ook een structuur voor nieuw te bouwen functies op de locatie.

Collaboration

Studio Nuy van Noort

Credits

Address
Hogenkampseweg – Meester van Damweg, Renkum

Client
Municipality of Renkum

Team
Patrick Fransen, Maartje Nuy

Illustrations

NOAHH, Studio Nuy van Noort

Category
Urban design
Tags
Under Construction