Glanerbrook Sports Park, Geleen (NL) - NOAHH
NOAHH = Network Oriented Architecture Patrick Fransen founded NOAHH in 2014.
NOAHH, Patrick Fransen, Network Oriented Architecture, Architectuur, Architecture, Amsterdam, AHH, school, theater, music centre, Herman Hertzberger, Hertzberger, Tivoli, Vredenburg, OCC, Onderwijs, Onderwijs en Cultuurcluster, Cultuur, Muziekpaleis, noahh.nl, TivoliVredenburg, education. New Education, network, netwerk, social interaction, knowledge, context, innovation, new identities, knowledge, rietveld prijs, mies van der rohe award, lieven de key penning,
22431
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22431,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Glanerbrook Sports Park, Geleen (NL)

About This Project

Glanerbrook sports park to become green meeting place for experience and participation
Sportpark Glanerbrook in Geleen will be substantially renovated and expanded in the coming years. The complex is expected to be completed in mid-2025. The Burgemeester Damenpark has played an important role in Geleen’s public life since the sports park opened in 1932. The sports facility in the newly designed people’s park was established to allow youth, as well as miners, to play sports in their free time, because “sports is healthy. In the years that followed, the sports park was regularly expanded, including a 500-meter cycling track and 400-meter outdoor skating rink. Now the now visibly outdated Glanerbrook sports park is entering a new phase. The cycling track and skating rink will continue to exist, as will the sports halls and recreational pool. Yet the sports park will soon look completely different. It will be a true green meeting place for Geleen that actively invites sports and recreation. A place where athletes and sports enthusiasts – professional and amateur, young and old – come together at an important match but also for a cozy cup of coffee.

A park in a building
There will be a beautiful new ice hockey stadium, a new multipurpose 50-meter competition pool and also a canopy for the outdoor rinks has been designed. But most importantly, the various components will soon form an ensemble of buildings that are much more connected to each other and to the park. It will not so much be a building in a park, but rather a park in a building. Green plays an important role here as a connector. There will be a 300-meter-long continuous sports avenue as a green walkway that connects all building parts and the park. Along the route, visitors can relive the special history of the park and sports complex in a Walk of Fame with historical references to the rich past, such as the legendary performance by The Police during Pinkpop at the cycling track in Geleen in 1979. This Pinkpop Promenade forms an “eyelash” to the outdoor tracks and introduces the park to the sports buildings. The new main entrance is designed as an arena as a central focal point and meeting point in the new sports complex.

Identity
The various sports buildings form an ensemble around the central hospitality area that veers through the sports building as a continuation of the park. Inside, the buildings will have their own strong identity that expresses the characteristics of the sport. The ice hall will have a white interior finish with a ceiling reminiscent of ice crystals. The new competition pool will have a construction of undulating wooden portals. In the sports halls and the recreational pool, much attention is paid to multifunctionality, acoustics and experience; there will be a grandstand bridge between the two sports halls and the recreational pool will have a wellness atmosphere.
There will be several club lounges around the central catering area, each with its own identity wall to express the diversity and individuality of the various sports clubs within the large complex.

Involved environment
Sportpark Glanerbrook will be a growing complex in which users and local residents have actively participated in the design. In the development of the park, they have already provided a lot of input. The participation led to inspiring ideas that have enriched the design, such as the Pinkpop Promenade and the integration of a children’s clubhouse. Parts of the park will also soon be able to be managed by the residents themselves. There is room for an outdoor fitness area, a wadi, an herb garden and a play iceberg that can be replenished daily with ice available year-round.

Seeing sports makes you participate
‘Seeing sports makes sports happen’ is an important principle that fits the ambitions of the municipality of Sittard-Geleen to promote the health of its residents. Characteristic in the architecture of the new sports park are the many vistas that allow you to visually zap, as it were, between the various sports. And between inside and outside, to connect with the park where of course there is also plenty of space for sports and recreation. In this way, Sportpark Glanerbrook becomes a green place for experience and participation.

The integrated design team consists of NOAHH | Network Oriented Architecture (architecture), Buro Poelmans Reesink (landscape architecture), Deerns (installations and building physics), Pieters Bouwtechniek (constructions) and SkaaL (construction economic consultancy) in collaboration with project managers and advisors from Sittard-Geleen municipality, Synarchis and various highly involved associations and local residents. Mertens Bouwbedrijf, together with Spie Building Solutions, is the executing party. They are working very energetically and innovatively in a construction team with the design team. Thanks to the integral design, building and park, sports, sustainability and health are fully interwoven.

Sportpark Glanerbrook wordt groene ontmoetingsplek voor beleving en meedoen

Sportpark Glanerbrook in Geleen wordt de komende jaren flink vernieuwd en uitgebreid. Het complex zal naar verwachting medio 2025 worden opgeleverd. Het Burgemeester Damenpark speelt al sinds de opening van het sportpark in 1932 een belangrijke rol in het openbare leven in Geleen. De sportaccommodatie in het nieuw ontworpen volkspark werd opgericht om de jeugd, maar ook de mijnwerkers, te laten sporten in hun vrije tijd, want ‘sporten is gezond’. In de jaren die volgden werd het sportpark regelmatig uitgebreid, o.a. met een 500 meter wielerbaan en 400 meter openlucht schaatsbaan. Nu gaat het inmiddels zichtbaar verouderde sportpark Glanerbrook weer een nieuwe fase in. De wielerbaan en de schaatsbaan blijven bestaan, net als de sporthallen en het recreatiezwembad. Toch ziet het sportpark er straks compleet anders uit. Het wordt een echte groene ontmoetingsplek voor Geleen die actief uitnodigt tot sporten en recreëren. Een plek waar sporters en sportliefhebbers – professioneel en amateur, jong en oud – samenkomen bij een belangrijke wedstrijd maar ook voor een gezellige kop koffie.

Een park in een gebouw

Er komt een prachtig nieuw ijshockeystadion, een nieuw multifunctioneel 50 meter wedstrijdzwembad en ook is er een overkapping voor de buitenbanen ontworpen. Maar het belangrijkste is dat de verschillende onderdelen straks een ensemble van gebouwen vormen die veel meer met elkaar en het park in verbinding staan. Het wordt niet zozeer een gebouw in een park, maar vooral ook een park in een gebouw. Groen speelt hierbij een belangrijke rol als verbinder. Er komt een 300 meter lang doorlopende sportallee als groene passerelle die alle gebouwdelen en het park aan elkaar koppelt. Langs de route kunnen bezoekers de bijzondere geschiedenis van het park en het sportcomplex herbeleven in een Walk of Fame met historische verwijzingen naar onder andere het rijke verleden, zoals het legendarische optreden van The Police tijdens Pinkpop op de wielerbaan in Geleen in 1979. Deze Pinkpop-Promenade vormt een een ‘wimper’ aan de buitenbanen en introduceert het park naar de sportgebouwen. De nieuwe hoofdentree is vormgegeven als een arena als centraal brandpunt en ontmoetingspunt in het nieuwe sportcomplex.

Identiteit

De verschillende sportgebouwen vormen een ensemble rondom de centrale horeca die als voorzetting van het park het sportgebouw dooradert. Binnen krijgen de gebouwen een sterke eigen identiteit die uitdrukking geeft aan de karakteristiek van de sport. De ijshal krijgt een witte binnenafwerking met een plafond dat doet denken aan ijskristallen. Het nieuwe wedstrijdbad krijgt een constructie van golvende houten portalen. In de sporthallen en het recreatiebad is veel aandacht voor multifunctionaliteit, akoestiek en beleving; zo komt er een tribunebrug tussen beide sporthallen en krijgt het recreatiebad een wellness-sfeer.

Er komen verschillende club-lounges rondom de centraal gelegen horeca, elk met een eigen identiteitswand om uitdrukking te geven aan de diversiteit en eigenheid van de verschillende sportverenigingen binnen het grote complex.

Betrokken omgeving

Sportpark Glanerbrook wordt een groeiend geheel waaraan gebruikers en omwonenden actief hebben mee-ontwerpen. Bij de uitwerking van het park hebben zij al veel input geleverd. De participatie leidde tot inspirerende ideeën die het ontwerp hebben verrijkt, zoals de Pinkpop Promenade en de integratie van een kinderclubhuis. Delen van het park zullen straks ook door de bewoners zelf kunnen worden beheerd. Er is ruimte voor een buitenfitness plek, een wadi, een kruidentuin en een speel-ijsberg die dagelijks kan worden aangevuld met ijs dat het hele jaar beschikbaar is.

Zien sporten doet sporten

‘Zien sporten doet sporten’ is een belangrijk uitgangspunt dat past bij de ambities van de gemeente Sittard-Geleen om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Karakteristiek in de architectuur van het nieuwe sportpark zijn de vele doorzichten waarmee je als het ware visueel kunt zappen tussen de uiteenlopende sporten. En tussen binnen en buiten, om verbinding te maken met het park waar natuurlijk ook volop ruimte is om te sporten en te recreëren. Zo wordt Sportpark Glanerbrook een groene plek voor beleving en meedoen.

Het integraal ontwerpteam bestaat uit NOAHH | Network Oriented Architecture (architectuur), Buro Poelmans Reesink (landschapsarchitectuur), Deerns (installaties en bouwfysica), Pieters Bouwtechniek (constructies) en SkaaL (bouweconomisch adviesbureau) in samenwerking met projectmanagers en adviseurs van gemeente Sittard-Geleen, Synarchis en diverse zeer betrokken verenigingen en omwonenden. Mertens Bouwbedrijf is samen met Spie Building Solutions de uitvoerende partij. Zij zijn zeer voortvarend en innovatief in bouwteamverband met het ontwerpteam aan de slag. Dankzij het integrale ontwerp zijn gebouw en park, sport, duurzaamheid en gezondheid volledig met elkaar verweven.

.

PUBLICATIONS

De Limburger | Zo komt de nieuwe overkapping van de schaatsbaan Glanerbrook in Geleen er uit te zien | 01-03-2024

Sittard Geleen | Drukbezochte informatieavond | 28-02-2024

De Limburger | Glanerbrook in Geleen krijgt Europese subsidie van 2,5 miljoen euro voor verduurzaming van gehele sportcomplex | 28-11-2023

De Limburger | Verbouwing Glanerbrook in Geleen in volle gang, van de wedstrijdhal tot het zwembad: ‘Het is een complexe operatie’ | 15-11-2023

Schaatsen.nl | Vind nog maar eens zo n sportcomplex in Nederland | 19-09-2023

De Limburger | Glanerbrook krijgt zesduizend zonnepanelen, bouw 50-meterwedstrijdbad start dit jaar | 19-07-2023

De Limburger | Glanerbrook krijgt definitief een 50 meterwedstrijdbad en overkapping van ijsbaan, inclusief zonnepanelen | 13-07-2023

Sittard-Geleen | Vernieuwbouw Sportpark glanerbrook officieel van start | 10-05-2023

NOAHH en Poelmans Reesink tonen definitief ontwerp sportpark Glanerbrook | 21-03-2023

De Limburger | Video: Zo ziet het spiksplinternieuwe Glanerbrook eruit, met onder meer een nieuwe ijshal, horeca en Pinkpop-promenade | 16-03-2023

De Limburger | Tumultueus raadsdebat Sittard-Geleen ontspoort in nacht: oppositie weigert stemming, miljoenenproject Glanerbrook alsnog van start | 20-12-2022

Architectenweb.nl | Sportpark Glanerbrook in Geleen wordt vernieuwd en uitgebreid | 08-07-2021

Video Making-Of
Sittard-Geleen | Ontwerpproces Glanerbrook van start | 08-07-2021
Regio Online | Ontwerpproces Glanerbrook van start | 08-07-2021

CREDITS

Collaboration
Deerns, Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, Pieters Bouwtechniek, SkaaL

Building Company

Mertens Bouwbedrijf BV, Spie Building Solutions Elsloo

Location
Geleen, the Netherlands

Total floor area
30.400 m2

Client
Munincipality Sittard-Geleen

Team

Patrick Fransen, Loes Thijssen, Geert Mol, Joanne Kridiotis, Mick Madder, Alvaro Laanen, Michiel Snelder, Aiva Dorbe, Ekaitz Cachorro, Jon Aparicio, Patrick Hoencamp, Mike Heemrood, Bawar Tanay, Lucas Pissetti, Jules van Hoof,  Thais Zuchetti,  Santiago Palacio Villa, Paola Rapana, Ted van Duin, Jeremy Gepken, Joost van Bergen, Francisco Muñoz, Daniella Patsalos, Daan van Westen, Dobrochna Lata, Liam Engel, Angela Ramirez.

Visuals

NOAHH | Network Oriented Architecture, Imago Design

Date
Category
Culture & Leisure, Transformation