Glanerbrook Sports Park, Geleen (NL) - NOAHH
NOAHH = Network Oriented Architecture Patrick Fransen founded NOAHH in 2014.
NOAHH, Patrick Fransen, Network Oriented Architecture, Architectuur, Architecture, Amsterdam, AHH, school, theater, music centre, Herman Hertzberger, Hertzberger, Tivoli, Vredenburg, OCC, Onderwijs, Onderwijs en Cultuurcluster, Cultuur, Muziekpaleis, noahh.nl, TivoliVredenburg, education. New Education, network, netwerk, social interaction, knowledge, context, innovation, new identities, knowledge, rietveld prijs, mies van der rohe award, lieven de key penning,
22431
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22431,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Glanerbrook Sports Park, Geleen (NL)

About This Project

The Glanerbrook Sports Park in Geleen will be substantially transformed and expanded in the coming years. On the 1st of  July 2022, NOAHH | Network Oriented Architecture  and landscape architects Buro Poelmans Reesink started with the Final Design. The building permit application is scheduled for the end of this year and the complex is expected to be completed in mid-2025. This month an information center opened at the site in the Burgemeester Damenpark where the history and future plans can now be seen by everyone.

The Burgemeester Damenpark has played an important role in Geleen’s public life since the sports park opened in 1932. The sports facility in the newly designed public park was established to allow the youth, but also the miners, to play sports in their spare time, because ‘sports is healthy’. In the years that followed, the sports park was regularly expanded, including a 500-meter cycling track and 400-meter open-air skating rink. Now the visibly outdated Glanerbrook sports park is entering a new phase. The 500-meter cycling track and 400-meter open-air skating rink will remain, as will the sports halls and the recreational pool. Yet the sports park will look completely different. It will be a green meeting place for Geleen that enriches public life and simultaneously provides social connection. It will be a place where sportsmen and sportswomen – professional and amateur, young and old – can come together for an important match or for a nice cup of coffee.

A park in a building

There will be a beautiful new ice hockey stadium, a new 50-meter competition pool and a roof for the outdoor rinks. But the most important thing is that the various components will soon form an ensemble of buildings that are much more connected to each other and to the park. It will not be so much a building in a park as a park within a building. Greenery plays an important role as a connector. Along the route, visitors can relive the special history of the park and the sports complex in a Walk of Fame with historical references to the rich past, such as the legendary performance by The Police during Pinkpop on the cycling track in Geleen in 1979. In addition to a distinct main entrance, the new sports complex will have several entrances to the park.

Identity

From the outside, the sports buildings form an ensemble, with the various facades having their own rhythm related to the speed of the sport in question. Inside, the buildings have a strong identity of their own, which expresses the characteristics of the sport. The ice rink will have a white interior finish with a ceiling reminiscent of ice crystals. The new competition pool will have a construction of undulating wooden portals. In the sports halls and the recreational pool, much attention is paid to multifunctionality, acoustics and experience; for example, there will be a grandstand bridge between the two sports halls and an art wall in the recreational pool. The outdoor courts will have a striking roof that will extend into a pergola like an eyelash into the park.

Various club lounges will be created as green oases around the centrally located catering facilities, each with its own identity wall to express the diversity and individuality of the various sports associations within the large complex.

Involved environment

Glanerbrook Sports Park is a growing entity in which users and local residents have actively participated in the design. They have already provided a lot of input in the development of the park. The participation led to inspiring ideas that have enriched the design, such as the Pinkpop Promenade and the integration of a children’s clubhouse. Parts of the park will be managed by the residents themselves, such as herb gardens, an outdoor fitness area and a play-ice mountain that is replenished daily with ice that is available all year round.

Seeing sports is doing sports

‘Seeing sports is doing sports’ is an important principle that fits in with the ambitions of the municipality of Sittard-Geleen to promote the health of its residents. Characteristic in the architecture of the new sports park are the many views which allow you to zap visually, as it were, between the various sports. There are also many views between inside and outside to connect with the park, where there is also plenty of room for sports and recreation. Sportpark Glanerbrook will be a green place for experience and participation.

The Preliminary Design for the new Glanerbrook Sports Park was designed by an integral design team consisting of NOAHH | Network Oriented Architecture (architecture), Buro Poelmans Reesink (landscape architecture), Deerns (installations and building physics), Pieters Bouwtechniek (structural engineers) and SKaaL (building costs) in collaboration with project managers and consultants from the municipality of Sittard-Geleen, Synargis and various very involved associations and neighbors. Thanks to the integral design, building and park, sports, sustainability and health are fully interwoven.

 

Sportpark Glanerbrook in Geleen wordt de komende jaren flink vernieuwd en uitgebreid. Op 1 juli is NOAHH | Network Oriented Architecture samen met landschapsarchitect Buro Poelmans Reesink gestart met het Definitief Ontwerp. De Bouwaanvraag staat gepland voor eind dit jaar en het complex zal naar verwachting medio 2025 worden opgeleverd. Deze maand opende op de locatie in het Burgemeester Damenpark een informatiecentrum waar de geschiedenis én de toekomstplannen nu voor iedereen te zien zijn.

Het Burgemeester Damenpark speelt al sinds de opening van het sportpark in 1932 een belangrijke rol in het openbare leven in Geleen. De sportaccommodatie in het nieuw ontworpen volkspark werd opgericht om de jeugd, maar ook de mijnwerkers, te laten sporten in hun vrije tijd, want ‘sporten is gezond’. In de jaren die volgden werd het sportpark regelmatig uitgebreid, o.a. met een 500 meter wielerbaan en 400 meter openlucht schaatsbaan. Nu gaat het inmiddels zichtbaar verouderde sportpark Glanerbrook weer een nieuwe fase in. De wielerbaan en de schaatsbaan blijven bestaan, net als de sporthallen en het recreatiezwembad. Toch ziet het sportpark er straks compleet anders uit. Het wordt een echte groene ontmoetingsplek voor Geleen die actief uitnodigt tot sporten en recreëren. Een plek waar sporters en sportliefhebbers – professioneel en amateur, jong en oud – samenkomen bij een belangrijke wedstrijd maar ook voor een gezellige kop koffie.

Een park in een gebouw

Er komt een prachtig nieuw ijshockeystadion, een nieuw 50 meter wedstrijdzwembad en een overkapping voor de buitenbanen. Maar het belangrijkste is dat de verschillende onderdelen straks een ensemble van gebouwen vormen die veel meer met elkaar en het park in verbinding staan. Het wordt niet zozeer een gebouw in een park, maar vooral ook een park in een gebouw. Groen speelt hierbij een belangrijke rol als verbinder. Er komt een doorlopend pergola-pad als groene passerelle die alle gebouwdelen en het park aan elkaar koppelt. Langs de route kunnen bezoekers de bijzondere geschiedenis van het park en het sportcomplex herbeleven in een Walk of Fame met historische verwijzingen naar onder andere het rijke verleden, zoals het legendarische optreden van The Police tijdens Pinkpop op de wielerbaan in Geleen in 1979. Naast een herkenbare hoofdentree krijgt het nieuwe sportcomplex verschillende ingangen aan het park.

Identiteit

Van buiten vormen de sportgebouwen een ensemble, waarbij de verschillende gevels een eigen ritmiek hebben die is gerelateerd aan de snelheid van de betreffende sport. Binnen krijgen de gebouwen een sterke eigen identiteit die uitdrukking geeft aan de karakteristiek van de sport. De ijshal krijgt een witte binnenafwerking met een plafond dat doet denken aan ijskristallen. Het nieuwe wedstrijdbad krijgt een constructie van golvende houten portalen. In de sporthallen en het recreatiebad is veel aandacht voor multifunctionaliteit, akoestiek en beleving; zo komt er een tribunebrug tussen beide sporthallen en een kunstwand in het recreatiebad. De buitenbanen krijgen een opvallende overkapping uitlopend in een pergola die als een ‘wimper’ in het park reikt.

Er komen verschillende club-lounges als groene oases rondom de centraal gelegen horeca, elk met een eigen identiteitswand om uitdrukking te geven aan de diversiteit en eigenheid van de verschillende sportverenigingen binnen het grote complex.

Betrokken omgeving

Sportpark Glanerbrook wordt een groeiend geheel waaraan gebruikers en omwonenden actief hebben mee-ontwerpen. Bij de uitwerking van het park hebben zij al veel input geleverd. De participatie leidde tot inspirerende ideeën die het ontwerp hebben verrijkt, zoals de Pinkpop Promenade en de integratie van een kinderclubhuis. Delen van het park zullen straks ook door de bewoners zelf kunnen worden beheerd. Er is ruimte voor een buitenfitness plek, een wadi, een kruidentuin en een speel-ijsberg die dagelijks kan worden aangevuld met ijs dat het hele jaar beschikbaar is.

Zien sporten doet sporten

‘Zien sporten doet sporten’ is een belangrijk uitgangspunt dat past bij de ambities van de gemeente Sittard-Geleen om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Karakteristiek in de architectuur van het nieuwe sportpark zijn de vele doorzichten waarmee je als het ware visueel kunt zappen tussen de uiteenlopende sporten. En tussen binnen en buiten, om verbinding te maken met het park waar natuurlijk ook volop ruimte is om te sporten en te recreëren. Zo wordt Sportpark Glanerbrook een groene plek voor beleving en meedoen.

Het Voorlopig Ontwerp voor het nieuwe Sportpark Glanerbrook is ontworpen door een integraal ontwerpteam bestaande uit NOAHH | Network Oriented Architecture (architectuur), Buro Poelmans Reesink (landschapsarchitectuur), Deerns (installaties en bouwfysica), Pieters Bouwtechniek (constructies) en SKaaL (bouweconomisch adviesbureau) in samenwerking met projectmanagers en adviseurs van gemeente Sittard-Geleen, Synargis en diverse zeer betrokken verenigingen en omwonenden. Dankzij het integrale ontwerp zijn gebouw en park, sport, duurzaamheid en gezondheid volledig met elkaar verweven.

PUBLICATIONS

Sportpark Glanerbrook in Geleen wordt vernieuwd en uitgebreid – architectenweb.nl

Video Making-Of
Sittard-Geleen | Ontwerpproces Glanerbrook van start | 08.07.2021
Regio Online | Ontwerpproces Glanerbrook van start | 08.07.2021

CREDITS

Collaboration
Deerns, Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, Pieters Bouwtechniek, SkaaL

Location
Geleen, the Netherlands

Total floor area
30.400 m2

Client
Munincipality Sittard-Geleen

Team

Patrick Fransen, Loes Thijssen, Mick Madder, Geert Mol, Lucas Pissetti, Jules van Hoof, Francisco Muñoz, Aiva Dorbe, Ekaitz Cachorro, Thais Zuchetti, Patrick Hoencamp, Santiago Palacio Villa, Paola Rapana, Ted van Duin, Jeremy Gepken, Joost van Bergen, Daniella Patsalos, Daan van Westen, Dobrochna Lata, Liam Engel, Angela Ramirez.

Visuals

NOAHH | Network Oriented Architecture

Date
Category
Commerce & Industry, Culture & Leisure