Pleysier College, ISK Grotius; Delft (Nl) - NOAHH
NOAHH = Network Oriented Architecture Patrick Fransen founded NOAHH in 2014.
NOAHH, Patrick Fransen, Network Oriented Architecture, Architectuur, Architecture, Amsterdam, AHH, school, theater, music centre, Herman Hertzberger, Hertzberger, Tivoli, Vredenburg, OCC, Onderwijs, Onderwijs en Cultuurcluster, Cultuur, Muziekpaleis, noahh.nl, TivoliVredenburg, education. New Education, network, netwerk, social interaction, knowledge, context, innovation, new identities, knowledge, rietveld prijs, mies van der rohe award, lieven de key penning,
23622
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23622,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Pleysier College, ISK Grotius; Delft (Nl)

About This Project

Pleysiercollege and ISK Grotius are two socially involved schools, which together form part of the ensemble. Each user has its own ‘home’ The sports building is the connecting volume used not only by the two schools but also by the various sports clubs in Delft. NOAHH has therefore designed a future-proof ensemble as a flexible tailor-made suit.

 

Future-proof and exploitation friendly

The building is modular, with each user giving their own interpretation to this layout. The classrooms of the Pleysiercollege have a distinctive shape that allows for different education methods. For both schools an own staircase has been designed as characteristic furniture. The building is operationally conscious and low-maintenance with the choice of robust materials. The flexibility of future-proofing the changes in education and student population has been taken into account.

Climate adaptive and nature inclusive

For both schools, their own nature-inclusive school grounds have been designed with various places for meeting, sports and games. The retention roof buffers rainwater, various nesting boxes and plantings are integrated into the facade. The site is equipped with water storage, flowery grass landscape, a nature-friendly bank, butterfly bushes, fruit trees and creating as much space as possible for flora and fauna.

Pleysiercollege en ISK Grotius zijn twee maatschappelijk betrokken scholen, die samen onderdeel uitmaken van het ensemble. Iedere gebruiker heeft zijn eigen ‘thuis’ Het sportgebouw is het verbindende volume waar niet alleen beide scholen gebruik van maken, maar ook de verschillende sportverenigingen uit Delft. NOAHH heeft daarom een toekomstbestendig ensemble ontworpen als een flexibel maatpak.

 

Exploitatiebewust en toekomstbestendig

Het gebouw is modulair opgezet, waarbij iedere gebruiker een eigen invulling gegeven heeft aan deze opzet. De lokalen van het pleysiercollege hebben een kenmerkende vorm waardoor op verschillende manieren onderwijs gegeven kan worden. Voor beide scholen is er een eigen trap ontworpen als kenmerkend meubel. Het gebouw is exploitatiebewust en onderhoudsarm ontworpen met de keuze voor robuuste materialen. Er is rekening gehouden met de flexibiliteit toekomstbestendigheid van de veranderingen in het onderwijs en de leerlingsamenstelling.

 

Klimaatadaptief en natuurinclusief

Voor beide scholen is er een eigen natuurinclusief schoolterrein ontworpen met di-verse plekken voor ontmoeting, sport en spel. Het retentiedak buffert het regenwater, diverse nestkasten en beplanting zijn geintegreerd in de gevel. Het terrein is voorzien van een waterberging, bloemrijk graslandschap, een natuurvriendelijke oever, vlinderstruiken, fruitbomen en waardoor er zo veel mogelijk ruimte gecreëerd wordt voor flora en fauna.

 

PUBLICATIONS

COLLABORATION

Installations | Blaay van den Boogaard
Structural Engineer | Pieters Bouwtechniek

Building Physics | ZRi
Project Management | Drees&Sommer

CREDITS
Address
Aart van der Leeuwlaan 12-14, Delft

Total floor area
4.100 m2

Client
Gemeente Delft

Team

Loes Thijssen, Patrick Fransen, Aiva Dorbe, Joanne Kridiotis, Thais Zuchetti, Lucas Pissetti, Ibon Bascones

Impressions

NOAHH | Network Oriented Architecture

Date
Category
Education